İnsanların farklı yönleri

4.sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kağıdı

4.sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Yaprağı
1. Toplumdaki bütün insanların ilgi ve yetenekleri aynı olsaydı ne olurdu, yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………
2. Birbirlerinin düşüncelerini önemsemeyen insanların oluşturduğu toplumda yaşam nasıl olur?
4.sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Yaprağı
………………………………………………………………………………………………………………
3. Çevremizdeki insanlara karşı nasıl duyarlı olabiliriz?

4.sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kağıdı
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Nüfus cüzdanımızda hangi bilgilere ulaşabiliriz?
…………………………………………………………………………………………………………………
5.İnsanların benzer yönleri nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………………………
6. İnsanların farklı yönleri nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Bireyin duygusal özelliklerine örnekler yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………
8.Atatürk’ün kişilik özelliklerine örnek veriniz.
…………………………………………………………………………………
• Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yazınız.

1. Erkeklerin nüfus cüzdanı mavidir. ( )

2. On sekiz yaşından sonra nüfus cüzdanlarımızda fotoğraf olur. ( )

3. Cumhuriyet 23 nisan 1920 de ilan edilmiştir. ( )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>